Satin - Rita Saliba

F’dawn l-istejjer hawn il-qawwa selva??a tar-riefnu u t-tmellis ?elu ta’ ?iffa ri?. Hawn stejjer ta’ ?addie?or, rakkonti ta’ w?ig? u di?appunti fl-im?abba, relazzjonijiet u sitwazzjonijiet strambi. Niltaqg?u ma’ min jixtieq jippreserva m?abbtu billi jaqfilha b’katnazz. Il-bi?g?at tat-tfulija jintis?u ma’ rakkonti ta’ pupi u an?li nkejju?i. ?afna stejjer fihom laqta umoristika u o?rajn jispi??aw b’sorpri?a.

L-istejjer mi?bura fihom sfumaturi ta’ rakkonti: g?alkemm waqtiet juruk dak li jleqq, ?afna drabi ji?velaw minn ta?t dak li huwa matt u a?rax… b?al bi??a drapp tas-satin.