Preżenza - Michael Cini

Inti temmen fil-ħares?

Minn meta jkollu jmur joqg?od man-nanna, Timmy jibda għaddej minn esperjenzi kemxejn strambi. Biss, meta darba minnhom jintebaħ li l-id ta’ xi setgħa misterju?a tkun salvatu minn in?ident gravi, jirrealizza li f’dik id-dar, ?gur li ma kinux wa?edhom.

Meta jikber, jiskopri li fil-familja tiegħu, u proprju fid-dar tan-nanna, ħafna snin qabel kienet seħħet tra?edja li ħalliet konsegwenzi koroh – aktar milli wieħed jista’ jimma?ina!

Min kien dak it-tifel ?għir li kien għeb taħt ?irkustanzi misterju?i? U issa wara da?-?mien kollu, x’riedet omm i?-?kejken ming?and Timmy biex forsi sa fl-aħħar, ruħha setgħet issib il-mistrie? ta’ dejjem?