L-Istorja tat-Tazza tad-Dinja

Dan il-ktieb jag?ti ?arsa lejn l-Istorja tat-Tazza tad-Dinja, edizzjoni wa?da wara o?ra , xi drabi sa?ansitra log?ba log?ba, mill-1930 sal-edizzjoni tal-2010 fl-Afrika t’Isfel, kif ukoll ?arsa mill-qrib lejn l-aktar plejers li spikkaw f’kull edizzjoni.

Ting?ata wkoll ?arsa estensiva lejn kif beda l-?sieb tat-Tazza tad-Dinja u kif evolviet il-log?ba tal-futbol. G?al min i?obb l-istatistika, kull edizzjoni hija mfissra b’dan il-mod ukoll.

Il-Ktieb, li fih laqta Maltija, bil-fa?i ta’ kwalifikazzjoni tat-tim nazzjonali mill-1974 ‘l hawn, jag?ti wkoll ?arsa lil hinn mill-grawnds u jirrakkonta aneddoti interessanti im?ejna b'kurzitajiet ?elwin, li kultant inisslu tbissima