Ktieb ?did ming?and Horizons: L-An?lu tal-Lament

Ra?el qrib l-erbg?in, twil fuq is-sitt piedi bi spallejn miftu?in. Ri?a ?afifa ta’ fwie?a eleganti u mhux invadenti im?allta ma’ ri?a rqiqa ta’ nikotina. G?ajnejh ?oroq lewn il-ba?ar ta’ Kemmuna kmieni wara nofsinhar f’xi ?urnata xemxija fix-xitwa, u tbissima mag?mula minn g?exieren ta’ ?ajjiet passati. G?ax hekk st?ajjiltu, bniedem ta’ erbg?in b’espressjoni ta’ wie?ed nejjieki ta’ ?mistax u ?arsa ta’ wie?ed li jaf l-eternità.