Ktieb ?did ming?and Horizons: Klessidra: Versi ta?-?mien ma?rub

Fi Klessidra l-kittieba tirrifletti fuq i?-?mien li tar darba g?al dejjem, ?aj biss fil-memorji miktuba jew f’xi bit?a mbieg?da tat-tfulija. F’dan il-ktieb jin?abru flimkien ?sibijiet u emozzjonijiet mis-snin sebg?in sal-lum – djarju li jirrakkonta ?ajja personali ta’ episodji ta’ m?abba, ta’ niket u telfien, tal-isba? jiem tal-?ajja, kif ukoll ta’ rabja fejn din tkun me?tie?a. Il-versi ta’ Lillian Sciberras jixtarru l-univers dejjiemi b’mistoqsijiet dwar postna ?ewwa fih. Ji??elebraw ukoll is-se?er ta’ ?olqien li, g?alkemm mifrux kullimkien madwarna, mhux dejjem lesti nindunaw li jekk ma noqog?dux attenti nispi??aw nitilfuh.