Ix-Xitan iz-Zopp - Tony C. Cutajar

Dan il-ktieb ji?bor fil-qosor il-karriera ta’ bniedem famu? fl-istorja li fl-età ta’ tnax-il sena beda jba??ar b?ala kursar. Ta?t il-kmand tieg?u, l-Imperu Ottoman infirex tul l-Afrika ta’ Fuq. Huwa kien it-terrur tal-Mediterran u g?adu kbir tal-Insara, b’mod spe?jali tal-Ordni ta’ San ?wann. ?add daqsu qatt ma ?ataf tant ilsiera, fosthom Maltin u G?awdxin fl-attakki li ta’ spiss kien jag?mel fuq il-g?ejjer tag?na. Dan huwa Turghut Reis, li a?na nafuh b?ala Dragut.

Hawnhekk insibu wkoll dettalji dwar il-?idma tal-Gran Mastru Jean de Valette, tal-kavallieri ta’ San ?wann u tal-Maltin qabel u waqt l-Assedju l-Kbir u l-?idma tal-pirati Torok u tal-Maltin b’mod spe?jali fil-Mediterran.