Il-Kummidjanti tal-Parlament ta' Carmel Scicluna

Carmel SCICLUNA jippre?enta ?abra ta’ stejjer fantastikament reali mit-Tieni Repubblika tal-Ftajjar Sovrani. L-Onorevoli Bongi Wongi, l-aktar xadin bravu fil-Form 2, iressaq mozzjoni fil-parlament tat-Tieni Repubblika tax-Xadini. Il-Kap tal-Oppo?izzjoni jkollu out-of-body experience fejn jiltaqa’ ma’ Lu?ifru u jag?mel patt mieg?u biex jirba? l-elezzjoni ?enerali. Ir-Romblu jag?mel frattarija prima fil-parlament. JPOS ma j?allix lill-Prim Ministru minuta bi kwietu. Il-Pastizzar jil?aq Kummissarju tas-Sa??a u jfassal pjan ma’ Tal-Imqaret li jirrendilhom il-miljuni. U Fa?olu jid?ol fil-politika u jispi??a j?axxen ?aqqu … imma jitlef ru?u.