Maratona bir-Roti

Il-Maratona bir-Roti hija appuntament annwali tal-Li?eo tas-Subien tal-?amrun imtellg?a bis-sehem ta’ g?alliema, studenti, ?enituri, l-G?aqda tal-eks studenti tal-Li?eo (ALPS), l-iskejjel Primarji u Sekondarji fi ?dan il-Kulle?? San ?or? Preca u personalitajiet lokali bil-g?an li jin?abru fondi g?al g?aqdiet filantropi?i.

Din l-attività hi miftu?a g?al kul?add mhux g?al min jattendi l-Li?eo biss. L-istudenti li jie?du sehem fiha, jistg?u jiksbu punti g?all-iSchool Leaving Certificate (Informal Learning) tag?hom bin-numru ta' re?istrazzjoni SLC 11784.

Matul it-tlett ijiem tal-Maratona, minbarra ?-?iklisti jaqdfu g?al aktar minn 50 sieg?a kontinwa, fil-grawnds tal-Li?eo jittella’ spettaklu li jinkludi:

 • kant u ?fin mill-aqwa talent lokali
 • wirjiet ta’ karozzi u muturi
 • e?ibizzjonijiet ta’ fotografija, pittura, xjenza u teknolo?ija
 • kids play area; bejg? ta’ pjanti u xog?ol ta’ arti; wirja ta’ ma?ija; hairdresser
 • bar miftu? b'xorb u ikel bnin

G?al dawn l-a??ar snin, il-Maratona bir-Roti bdiet tixxandar dirett fuq l-istazzjonijiet televi?ivi lokali ewlenin.

G?add ta’ g?aqdiet filantropi?i bbenefikaw mill-fondi li n?abru ('l fuq minn €583,000) mill-Maratona bir-Roti minn mindu bdiet fl-1994. L-edizzjonijiet kollha tal-Maratona (g?ajr g?al waqfa bejn l-1998 u l-2003) u l-benefi?jarji tag?ha huma:

 • 14-16 ta' Marzu 2014: €130,950 bil-g?an li jinxtara AED g?al kull skola Statali, tal-Knisja u Indipendenti fil-g?ejjer Maltin
 • 12-14 t'April 2013: €80,000 b'risq it-tfal fid-Djar tas-Sorijiet tal-Ursolini
 • 16-18 ta' Marzu 2012: €55,000 b'risq it-tfal fid-Djar tas-Sorijiet tal-Ursolini
 • 25-27 ta' Marzu 2011: €32,000 b'risq id-Dar tal-Providenza u Hospice Malta
 • 9-11 t'April 2010: €51,000 b'risq id-Dar tal-Providenza u Hospice Malta
 • 27-29 ta' Marzu 2009: €42,500 b'risq id-Dar tal-Providenza
 • 11-13 t'April 2008: €28,500 b'risq id-Dar tal-Providenza
 • 23-25 ta' Marzu 2007: €27,952 b'risq id-Dar tal-Providenza
 • 24-26 ta' Marzu 2006: €28,465 b'risq il-Muscular Dystrophy Group (Malta) u d-Dar tal-Providenza
 • 11-13 ta' Marzu 2005: €23,295 b'risq il-Muscular Dystrophy Group (Malta), l-Equal Partners' Foundation, is-St. Francis De Paule Institute, B’Kara u s-St. Therese Institute, i?-?urrieq
 • 26-28 ta' Marzu 2004: €23,295 b'risq fond spe?jali tal-Malta Community Chest Fund g?al Tfal morda bil-Cancer
 • 14-16 ta' Marzu 1997: €20,964 b'risq l-Institute for Brain Injured Children (Malta)
 • 22-24 ta' Marzu 1996: €19,800 b'risq l-Institute for Brain Injured Children (Malta)
 • 24-26 ta' Marzu 1995: €10,482 b'risq il-Caritas
 • 15-17 t'April 1994: €8,852 b'risq il-Caritas